วัดป่าดงหอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าดงหอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045252685
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าดงหอย สาขาวัดหนองป่าพงที่ 16
การเดินทาง :  ใช้ถนนเส้นเดชอุดม - น้ำยืน

จำนวนผู้เข้าชม :430