กำแพง Street Art "The color of kolok"

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กำแพง Street Art "The color of kolok"
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 7361 1682
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กำแพงสตรีทอาร์ตบริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้บอกเล่าเรื่องราวเมืองแห่งความสุขในหัวข้อ The color of kolok (สีสันแห่งเมืองโก-ลก) ผ่านมุมมองของศิลปินกราฟฟิตี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง 16 คน ได้กลายเป็นจุดเช็คอินและแลนมาร์คแห่งใหม่ของเมืองท่องเที่ยวติดชายแดนที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและคนจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ สวนสาธารณะดังกล่าวยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม ที่ได้เปิดพื้นที่แสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวสุไหงโก-ลก ทั้ง 3 วัฒนธรรม (ไทย จีน มลายู) ผ่านกิจกรรมภายในสวนมากมาย อาทิ การจำหน่ายอาหารและสินค้าประจำท้องถิ่น การแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กระชับความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองชายแดนใต้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บนถนนเอเชีย 18 ใกล้ด่านไทย-มาเลเซีย

จำนวนผู้เข้าชม :387