โบสถ์กลางน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์กลางน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035257071
latitude :  14.20
longitude :  100.63
รายละเอียด :  โบสถ์กลางน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม :175