ผาผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077344117
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผาผึ้ง และตลาดนวัตวิถีพันปีเขาขรม
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :48