เชิงนวัตวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เชิงนวัตวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านโชคกราด ตำบลบ้านตะโก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0848368897
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้าน otop นวัตวิถี การท่องเที่่ยวเชิงนิเวศน์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าไหมทอมือ)
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยราช ถนนสายห้วยราช - เมืองไผ่ ตำบลบ้านตะโก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :379