หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > มายอ > การปั้นหม้อดินเผา
การปั้นหม้อดินเผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การปั้นหม้อดินเผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านกูบังบาเดาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073451966
latitude :  6.74
longitude :  101.45
รายละเอียด :  การปั้นหม้อดินเผาที่บ้านกูบังบาเดาะ ได้มีการทำสือกันต่อมาหลายขั้วอายุตน การทำเครื่องปั้นดนเผาที่มีมาก เพราะดินเหนียวในบริเวณนี้หาง่ายและมีคุณภาพดีเหมาะกับการนำมาปั้นและเผา ดินเหนียวี่ได้จากภูเขากาเดาะ ในอดีตทุกครั้งที่มีการบุกเบิกหน้าดินเพื่อจะนำมาปั้นหม้อ ซึ่งอยูบริเวณตีนเขากาเดาะ จะต้องมีพิธี เช่น ไหว้ โดยนำควายเผือกมาเชือด ณ บริเวณที่จะเปิดหน้าดิน พิธีกรรมเหล่านี้น่าจะมาจากความเชื่อในศาสนาพราหม์-ฮินดู หรือศานาพุทธ แต่ความเชื่อเหล่านี้ได้หมดไป เมื่อศาสนาอิสลามเริ่มเข้ามามิอิทธิพลในหมู่บ้านกูบังบาเดาะ ชาวบ้านกูบังบาเดาะนิยมปั้นหม้อดินเป็นส่วนใหญ่ โดยในอดีตจะไม่มีการซื้อขายเพื่อหารายได้ แต่จะเป็นการเเลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน เช่น ชาวบ้านอำเภอปะนาเระ ซึ่งเป็นชาวประมง อาศัยอยู่ไกล้ทะเลจะนำปลามาแลกดินตามขนขาดที่ต้องการจากชาวบ้านกูบังบาเดาะ กระบวนการปั้นหม้อดินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งในด้านรูปทรงลวดลาย และการเผาที่ได้รับกระบวนการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี ประมาณ 32 กิโลเมตร ขับรถไปตามถนนสายปัตตานี นราธิวาส ถึงสี่แยก ปาลัส กลับรถ เลี้ยวขวาเข้า ถนนสาย ปาลัส มายอ ประมาณ 2 กิโลเมตร เลี่ยวซ้าย มัสยิดกลางสะกำ ไปตามถนนสายน้ำตกกาเดาะ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บ้านอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :301