อ่างเก็บน้ำศาลทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำศาลทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.คลองพลู
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039493554
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำศาลทราย เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 อยู่ในตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีความจุประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยพื้นที่เกษตรที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2537
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดินสายพลวง-เขาลูกช้าง (สาย 4329)

จำนวนผู้เข้าชม :309