หน้าแรก > ภาคตะวันออก > นครนายก > เมืองนครนายก > ชุมชนนวัติวิถีบ้านวังต้น หมู่ที่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
ชุมชนนวัติวิถีบ้านวังต้น หมู่ที่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนนวัติวิถีบ้านวังต้น หมู่ที่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่บ้านวังต้น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0868358667
latitude :  14.22
longitude :  101.13
รายละเอียด :  ในกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก ได้มีการวางแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนผ่านบทบาทของรัฐในฐานะผู้ผลักดันการค้าขายสินค้า ให้เป็นเพียงผู้เกื้อหนุนชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาสินค้า OTOP quadrant D เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน หรือที่เรียกว่า ?ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การเดินทาง :  หมู่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

จำนวนผู้เข้าชม :353