ภูชมลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูชมลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนากระเซ็ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042073036
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูเขาธรรมชาติ
การเดินทาง :  รถอีแต๊ก

จำนวนผู้เข้าชม :356