ตลากน้ำร่องเบี้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลากน้ำร่องเบี้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.19 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :551