หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > หนองจิก > โครงการในพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ
โครงการในพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการในพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073-330821
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านน้ำดำ เป็นหมู่บ้านเดียวใน ต.ปุโละปุโย ที่มีชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ เป็นที่ตั้งของฟาร์มตัวอย่าง วัดและ รร.ในพระราชดำริศูนย์ครูใต้ ฟาร์มน้ำดำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร มีสวนสัตว์ มีเรือให้เช่าเพื่อชมธรรมชาติยามเย็น มีพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด เลี้ยงไก่ เป็ด จำหน่ายผลิตผลทางเกษตร มีการแปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่ายราคาถูก
การเดินทาง :  ระยะทางจาก อ.หนองจิก ถึง ต.ปุโละปุโย ประมาณ 10 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :269