รถถังจำลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รถถังจำลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077380584
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง
การเดินทาง :  ถนนสาย 4229

จำนวนผู้เข้าชม :299