ป่าชุมชนซำหวาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนซำหวาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 16 บ้านซำหวายพัฒนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045252937
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำคัญในหมู่บ้านซำหวาย และซำหวายพัฒนา เทศบาลตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอน้ำยืน ถนนน้ำยืน-นาจะหลวย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึง ป่าชุมชนซำหวาย

จำนวนผู้เข้าชม :442