หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > เมืองเพชรบุรี > อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี ถนนคีรีรัฐยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี (บริเวณสนามหน้าเขาวัง) ถนนคีรีรัฐยา
การเดินทาง :  ห่างจากทางแยกถนนเพชรเกษม ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :311