ศาลเจ้าปู่หลุบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่หลุบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ในพื้นที่จุดชมวิวช่องเขาขาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042-315837
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนสัญจรเดินทางเส้นนี้จะต้องแวะกราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตและเมือ่ขับรถผ่านจะต้องบีบแตร 3 ครั้งเพื่อเป็นการบอกกล่าวกับปู่หลุบให้คุ้มครองเดินทางโดยสวัสดิภาพ
การเดินทาง :  ถนนเส้นโนนสัง-เขื่อนอุบลรัตน์ ขึ้นเขาตรงช่องเขาขาด

จำนวนผู้เข้าชม :348