วัดน้ำบ่อหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดน้ำบ่อหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  028141-3
latitude :  18.65
longitude :  98.85
รายละเอียด :  http://www.namboluang.go.th/travel_detail.php?id=2&p=1
การเดินทาง :  https://www.google.com/maps/place/วัดน้ำบ่อหลวง+(วัดวนาราม)/@18.6612003,98.8568473

จำนวนผู้เข้าชม :267