วัดทุ่งฟ้าฮ่าม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  028141-3
latitude :  18.65
longitude :  98.35
รายละเอียด :  http://www.namboluang.go.th/travel_detail.php?id=6&p=1
การเดินทาง :  /www.google.com/maps/place/วัดทุ่งฟ้าฮ่าม/@18.6449353,98.8473322

จำนวนผู้เข้าชม :204