วัดห้วยโท้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดห้วยโท้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่8 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  028141-3
latitude :  18.70
longitude :  98.81
รายละเอียด :  http://www.namboluang.go.th/travel_detail.php?id=8&p=
การเดินทาง :  www.google.com/maps/search/วัดห้วยโท้ง+ตำบล+น้ำบ่อหลวง+อำเภอ+สันป่าตอง+เชียงใหม่/@18.6907703,98.8147408,684m

จำนวนผู้เข้าชม :817