วัดหัวสวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหัวสวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กราบไหว้ บูชารูปหล่อหลวงพ่อสมุห์ทองพิมพ์ ภัทรมุนี
การเดินทาง :  หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

จำนวนผู้เข้าชม :278