วัดอุดมมงคล (เขาน้อย)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุดมมงคล (เขาน้อย)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังสารภี หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034511331-2