บ้านหุ่นเหล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านหุ่นเหล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ถนนสายเอเซีย ทางหลวงหมายเลข 32 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081 339 3345
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เกิดจากคุณไพโรจน์ ถนอมวงษ์ เจ้าของบ้านหุ่นเหล็กและความคิดสร้างสรรค์ที่นำเศษเหล็กเศษอะไหล่เก่าจากเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำมาสร้างเป็นหุ่นต่างๆ เพื่อจำหน่ายและตั้งโชว์ประดับสถานที่ โดยบ้านหุ่นเหล็กแห่งนี้เป็นทั้งโรงงานผลิตและสถานที่ท่องเที่ยวในที่เดียวกัน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ถนนสายเอเซีย ทางหลวงหมายเลข 32 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง

จำนวนผู้เข้าชม :379