ภูทุ่งแร้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูทุ่งแร้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2ต.ม่วงเจ็ดต้นอ.บ้านโคกจ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055813142
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติจะเห็นวิวระหว่างประเทศ
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถถึงตำำบลม่วงเจ็ดต้นระยะทาง167กมโดยรถยนตเข้าพื้นที่ม.2 แล้วเดินเท้าอีกประมาณ2กม.

จำนวนผู้เข้าชม :767