สะพานรักษ์แสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานรักษ์แสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สะพานรักษ์แสม ที่เที่ยวระยองน่าไปเช็คอิน เพราะเป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ที่ทอดผ่าน ป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย บ้านเนินฆ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งนี้ ไม่เชิงเป็นที่เที่ยวใหม่ เพราะมีน้อยคนจะรู้จัก ซึ่งบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ มีธนาคารปูแสม ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเนินทรายหมู่ที่ 2 และสมาชิกเครือข่าย ที่ต้องการจะอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ประกอบกับดูแลรักษาผืนป่า ชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปูแสม จึงมีการสร้างธนาคารปูเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปูให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดระยองเพื่อก่อสร้างสะพานรักษ์แสม เป็นสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์คลองท่าตาโบ๊ย ระยะทางของสะพานยาวประมาณ 100 เมตร ส่วนทางเดินไม้ยาว 200 เมตร สามารถเดินชมความงดงามของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ดูปูแสม ในบรรยากาศธรรมชาติเงียบสงบ
การเดินทาง :  การเดินทางมาที่นี่ หากมาจากสามย่าน (อ.แกลง) วิ่งบนถนน สุนทรภู่-แหลมแม่พิมพ์ (3161) ผ่านแยกวัดวังหว้าตรงไปแหลมแม่พิมพ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเนินทราย (วัดเนินทราย) ตรงมาตามทางจนสุดทาง เจอโค้งขวา หลุดโค้งมีป้ายเลี้ยวซ้ายไปสะพานรักษ์แสม เข้าไปในซอย 400 ม.เจอซอยเล็กๆ มีป้ายบอก สะพานเลี้ยวเข้ามาเลย

จำนวนผู้เข้าชม :2791