ป่าชายเลน ปากน้ำปากพูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลน ปากน้ำปากพูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ปากน้ำปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ไปดูแนวต้นโกงกาง ต้นโพธิ์ทะเล ต้นลำพู และนกอพยพหลายสายพันธุ์ และชมการทำประมงแบบพื้นบ้าน และในตอนกลางคืนก็มีหิ่งห้อยให้ชม
การเดินทาง :  เดินทางมาเทศบาลเมืองปากพูน

จำนวนผู้เข้าชม :552