หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าซางหัวฝาย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าซางหัวฝาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าซางหัวฝาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  085-0301007
latitude :  20.00
longitude :  99.90
รายละเอียด :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "บ้านป่าซางหัวฝาย" บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ 16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย มนต์เสน่ห์สำคัญของชุมชนป่าซางหัวฝาย เป็นชุมชนที่มีประชาชนทั้งชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และมีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีจุดเด่นสำคัญคือบริเวณที่ตั้งชุมชนมีชาวอาข่า สวนชาอู่หลงขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมสวยงาม ในขณะที่ชาวอาข่ามีเครื่องแต่งกายที่สวยงาม เป็นผ้าฝ้ายทอเนื้อแน่นย้อมเป็นสีน้ำเงินเข้ม และสีดำ หมวกประดับด้วยลูกปัดหลากสีและเครื่องเงินที่มูลค่าสูงมากกว่าหนึ่งแสนบาท ซึ่งชาวอาข่าบ้านป่าซางหัวฝายได้พร้อมใจกันนำมนต์เสน่ห์ความงดงามมาจัดบริการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรียนรู้ รวมไปถึงการให้บริการสวมใส่ชุดอาข่าถ่ายภาพบรรยากาศในสวนชาที่สวยงาม โดยใช้เวลาเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งยังเป็นจุดแวะพักผ่อนก่อนเดินทาง เพียงนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก็จะได้สัมผัสกับความงดงามแห่งเสื้อผ้าอาภรณ์ของชาวอาข่า ชมวัด โบราณสถาน ถ่ายภาพกับจุดชมวิวมุมสูง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนป่าซางหัวฝาย เป็นจุดศูนย์กลางในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
การเดินทาง :  การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน

จำนวนผู้เข้าชม :2520