หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > สวนดูบัว@เชียงรายและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันตันแฟน
สวนดูบัว@เชียงรายและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันตันแฟน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนดูบัว@เชียงรายและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันตันแฟน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันต้นแฟน หมู่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  089-5578232
latitude :  20.01
longitude :  99.94
รายละเอียด :  สัมผัสกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันต้นแฟน หมู่บ้านปลอดขยะ ชมศิลปะวัฒนธรรมชาวพุทธล้านนา เที่ยวชมสวนบัววิคตอเรียและดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์
การเดินทาง :  การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน

จำนวนผู้เข้าชม :2527