สวนบ้านวังทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนบ้านวังทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านวังทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056771333
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาพันธุกรรมพืช ผลไม้ ที่มีรางวัลรับรองจากสถาบันต่างๆ มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อ เช่น ขนุนพันธุ์เพชรดำรง ที่มีรวงใหญ่ เนื้อหนาแน่น หวานกรอบ ส้มโอพันธุ์แดงสยาม ที่มีเนื้อสีแดง เนื้อกุ้งนิ่ม หวานอร่อย ฝรั่งพันธุ์วังชมภู ที่มีลูกใหญ่ เนื้อเยอะ กรอบหวาน มีกิ่งพันธุ์จำหน่าย
การเดินทาง :  เดินทางจากตำบลวังชมภู ไปบ้านวังทอง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :547