สวนลุงตู๋

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนลุงตู๋
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านวังทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056771333
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนเกษตรผสมผสาน ที่ปลูกผลไม้หลากหลายชนิด ที่ขึ้นชื่อ คือ มะไฟหวาน มีผลใหญ่ หวานอร่อย และมีทุเรียนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ "หมอนเพชร" ที่มีพูใหญ่ เปลือกบาง เนื้อเยอะ เมล็ดเล็กมาก รสชาดหวานมัน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก
การเดินทาง :  เดินทางจากตำบลวังชมภู ไปบ้านวังทอง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :427