ตลาดต้นยาง 300 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดต้นยาง 300 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  วัดช้างเผือก หมู่ 7 บ้านยางหัวลม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056772333
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดในชุมชนบ้านยางหัวลม ที่ชาวบ้านในชุมชุนนำผลผลิตในชุมชนมาจำหน่ายในราคาท้องถิ่น ผัก ผลไม้พื้นบ้านที่ปลอดสารพิษ ขนมโบราณที่หากินได้ยาก เป็นวิถีชุมชนที่อบอุ่น
การเดินทาง :  เดินทางจากตำบลวังชมภู ไปยังบ้านยางหัวลม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :507