วัดสมณาพร บ้านท่าสีไค ม.11

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสมณาพร บ้านท่าสีไค ม.11
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าสีไค ม.11 ตำบลดงบัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042490868
latitude :  18.05
longitude :  104.16
รายละเอียด :  วัดสมณาพร เป็นวัดประจำหมู่บ้าน บ้านท่าสีไค ม.11 เป็นวัดที่ตั้งบริเวณใกล้ริมโขง เป็นจุชมวิวแม่นำ้โขง และเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาควันออกพรรษา ประจำทุกปี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ มาที่บ้านท่าสีไค ม.11 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

จำนวนผู้เข้าชม :330