ภูเขาทรายเหมืองแกะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูเขาทรายเหมืองแกะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนเหมืองแกะ เขตเทศบาลเมืองนาสาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-7734-1021
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูเขาทรายเหมืองแกะแร่ดีบุก เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในอดีตของอำเภอบ้านนาสาร การทำเหมืองแร่ดีบุกในยุคต้นๆ เป็นเหมืองหลุม โดยชาวจีนแคะจากประเทศมาเลเซีย เข้ามาพร้อมกับการรับเหมาสร้างทางรถไฟในสมัย ร.6 ต่อมาได้พัฒนาไปเป็นการทำเหมืองฉีกในยุคกลางและยุคปลาย ก่อนจะเลิกกิจการไปเพราะราคาดีบุกตกต่ำไม่คุ้มการลงทุน ภูเขาทรายเหมืองแกะเป็นผลที่เกิดจากการทำเหมืองฉีกของบริษัทเหมืองแร่สุราษฎร์ จำกัด ที่ชุมชนเหมืองแกะในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ราวปี พ.ศ.2525-2526 (ก่อนที่เหมืองจะเลิกกิจการไปปี พ.ศ. 2528-2529 ) เนินทรายแห่งนี้มีความสูงประมาณ 30 เมตรหรือสูงประมาณตึก 5 ชั้น ด้านบนเป็นลานขนาดใหญ่เหมือนสนามฟุตบอล มีพื้นที่ประมาณ 68 ไร่ ปัจจุบันจัดเป็น 1 ใน 10 จุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปบันทึกภาพเก็บไว้ยามดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
การเดินทาง :  จากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เริ่มต้นมุ่งหน้าตรงจากมาตามทางหลวงหมายเลข 4009 ระยะทาง 36.4 กิโลเมตร 2. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนชลประทานเหนือ 1.0 กม. 3. เลี้ยวซ้าย 750 เมตร 4. เลี้ยวซ้าย 350 เมตร 5. เลี้ยวขวา ถึงจุดหมาย ภูเขาทรายเหมืองแกะ

จำนวนผู้เข้าชม :350