น้ำตกวังน้ำโตน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังน้ำโตน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านเพชรเขาค่าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077326103
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นชั้นๆมีน้ำตลอดทั้งปี ล้อมด้วยป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  จาก อบต.สินปุน ไปถนนสาย 4110 (พระแสง-ทุ่งใหญ่) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :307