ฝายคลองปลายตง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายคลองปลายตง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0936294504
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ฝายคลองปลายตงเป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อใช้อุปโภค
การเดินทาง :  การเดินทาง

จำนวนผู้เข้าชม :598