วัดป่าหนองหล่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าหนองหล่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหล่ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037247673
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระอาจารย์ขวัญเมือง เล่าว่าวัดป่าหนองหล่มสร้างขึ้นมาด้วยแรงแห่งศรัทธาของชาวบ้านหนองหล่ม ที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยได้รับเมตตาจากหลวงปู่หมุนมาจำพรรษาอยู่ หลวงปู่หมุนเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น อริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน ผู้ตั้งสัจจะตั้งแต่เริ่มบวชเรียนว่าจะไม่สร้างและร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆ จนกว่าจะอายุเกิน 100 ปี โดยท่านได้ให้เหตุผลว่าเพื่อให้หมดซึ่งกิเลสตัณหาและให้มีฌานสมาบัติที่แก่กล้า วัตถุมงคลของท่านจึงออกตอนอายุเกิน 100 ปีแล้วทั้งสิ้น จึงนับได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องวัตถุมงคล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีกุฏิเก่าของหลวงปู่หมุนที่เป็นรูปเต่า ด้านล่างทำเป็นทางสำหรับลอดได้ นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมนูนต่ำเป็นภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำไว้อย่างสวยงาม
การเดินทาง :  บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3198 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

จำนวนผู้เข้าชม :301