หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ (Phetchabun City Pillar Shrine)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ (Phetchabun City Pillar Shrine)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ (Phetchabun City Pillar Shrine)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนหลักเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 721523
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยตรีมุข เป็นที่ตั้งเสาหลักเมืองแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยหิน ตัวเสาหลักเมืองเป็นแท่งเสาหินทรายสีเทา มีลักษณะปลายโค้งมน มีความสูงจากฐานล่างจนถึงปลายยอด 184 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร หนาประมาณ 15-16 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าน่าจะนำมาจากเมือง ศรีเทพตั้งแต่ครั้งโบราณ และมาตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุก่อน แล้วจึงอัญเชิญมาตั้งเป็นเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2443 ซึ่งในการบูรณะศาลหลักเมืองเมื่อ พ.ศ.2548 ได้พบว่า เสาหลักเมืองนั้นเป็นศิลาจารึก จากการลอกลายตัวอักษรและอ่านโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร พบว่าศิลาจารึกนี้ มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 มีการจารึกครั้งแรกในด้านที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 1564 ด้วยอักษรขอมเป็นภาษาสันสกฤต เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ และจารึกครั้งที่ 2 ในทั้ง 3 ด้านที่เหลือ ด้วยอักษรขอมเป็นภาษาบาลี ไทยและขอม เมื่อ พ.ศ. 2059 กล่าวถึงศาสนาพุทธ จึงนับว่าเป็นเสาหลักเมืองที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุนับพันปี ซึ่งชาวเพชรบูรณ์ให้ความศรัทธา เคารพสักการะ และเชื่อถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด ผู้ที่สนใจ สามารถชมตัวอักษรลอกลายของเสาหลักเมือง คำอ่าน และคำแปล ได้ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :433