หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง (Mahathad Royal Temple)
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง (Mahathad Royal Temple)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง (Mahathad Royal Temple)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนนิกรบำรุง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 721523
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ที่สุด คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด้านหลังโบสถ์มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สูงประมาณ 8 วาเศษ ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2510 ได้มีการขุดค้นเจดีย์ พบจารึกลานทองในท้องหมูสำริด จารึกว่า ?พระเจ้าเพชบุร? เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ.1926 และยังพบพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เช่น ทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อู่ทอง และพระเครื่องเนื้อชินพิมพ์ต่างๆ มากมาย เช่น ร่มโพธิ์ เปิดโลก นาคปรก นางพญา ซุ้มเรือนแก้ว ซุ้มประตูชัย ฯลฯ และยังปรากฏ เจดีย์ทรงปรางค์คู่ อยู่ด้านหน้าโบสถ์ ซึ่งเป็นค่านิยมการสร้างในสมัยอยุธยา อีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองที่งดงาม 2 องค์ คือ หลวงพ่อพระงามซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์ และหลวงพ่อเพชรมีชัย ที่ตามพงศาวดารระบุว่า พระยาจักรี (รัชกาลที่ 1) ในขณะนั้น ได้เคยมานมัสการในขณะเดินทัพมาพักที่เพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเพชรบูรณ์มาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :408