หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > หอเกียรติยศแห่งเพชบุระ (Pechabura Hall of Fame)
หอเกียรติยศแห่งเพชบุระ (Pechabura Hall of Fame)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอเกียรติยศแห่งเพชบุระ (Pechabura Hall of Fame)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนเพชรเจริญ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 722632
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมเป็นที่ตั้งของจวนข้าหลวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ทำปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะกลางเมือง ชื่อว่า ?สวนสาธารณเพชบุระ? (เพ-ชะ-บุ-ระ) ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของเพชรบูรณ์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตามที่ปรากฏในจารึกบนลานทองคำที่ค้นพบในกรุเจดีย์วัดมหาธาตุ ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ภายในสวนฯ มี ลานเอนกประสงค์ขนาดใหญ่และเวทีสำหรับจัดงานต่าง ๆ มีลานออกกำลังกาย ศูนย์ออกกำลังกาย ประติมากรรมเมืองอยู่สบาย ส่วนตัวอาคารจวน ผู้ว่าฯ เก่า ให้ปรับปรุงทำเป็นหอเกียรติยศ รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง การพัฒนาสังคม การกีฬา อริยสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้มีชื่อเสียงและผู้ที่มีบทบาทสำคัญของเพชรบูณ์ โดยจัดแสดงในรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งหุ่นขี้ผึ้ง รูปหล่อครึ่งตัว รูปถ่าย ภาพจอคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี่สื่อผสม รวมทั้งจัดแสดงภาพเหตุการณ์สำคัญ ภาพในอดีตของเพชรบูรณ์ ไว้ด้วย สำหรับบุคคลสำคัญที่จะนำมาบันทึกในหอเกียรติยศฯ แห่งนี้ จะมีการเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :428