หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง (Phetwararam Royal Temple)
วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง (Phetwararam Royal Temple)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง (Phetwararam Royal Temple)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนเพชรเจริญ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 721523
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่ง ที่สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯมาเยี่ยมและเผยแพร่ธรรมะถึง 3 พระองค์ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่งดงามยิ่ง มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ภายในวัดมีสวนป่าสวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 และนอกจากนี้ ภายในวัดยังมี ปูชนียสถานที่สำคัญ คือ มณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธบาทจำลอง และพระไพรีพินาศ นอกจากนั้น ยังมีบานหน้าต่างและประตูไม้แกะสลักของพระอุโบสถที่งดงามยิ่งนัก อันเป็นฝีมือแกะสลักไม้ระดับชาติจากกรมช่างสิบหมู่แต่ละบานจะแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าทศชาติ จัดทำถวายวัดเพชรวราราม เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :450