หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > สวนสาธารณะหนองนารี (Nong-Naree Public Park)
สวนสาธารณะหนองนารี (Nong-Naree Public Park)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะหนองนารี (Nong-Naree Public Park)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 725558
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นแหล่งพันธุ์พืช ประเภทบัวนานาชนิด แหล่งพันธุ์ปลาต่างๆ ตลอดจนนกหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกประจำถิ่นและนกที่อพยพจากถิ่นอื่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่จัดงานประเพณีและกีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อีกทั้งยังจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ คือ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ พืชศาสตร์ บรรพชีวิน พลังงาน สิ่งแวดล้อม แสงเลเซอร์ ท้องฟ้าจำลอง หอดูดาว โรงหนัง 3 มิติ อุทยานบัว สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ จัดแสดงความมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาบนแผ่นดินเพชรบูรณ์ และยังมีหอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาวจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วย สำหรับชื่อหนองนารีนั้น มีที่มาจากการทำนาที่ได้ปั้นคันนาเป็นรูปโค้งรี ๆ ไม่ตัดตรงแบบคันนาที่อื่น ๆ จึงเรียกว่า บ้านนารี ต่อมาเมื่อสมัยนครบาลเพชรบูรณ์ ได้มีการสร้างถนนกั้นทางน้ำจนเกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ จึงเรียกชื่อว่า ?หนองนารี?
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :393