วัดไตรภูมิ (Triphum Temple)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไตรภูมิ (Triphum Temple)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนเพชรรัตน์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056 721523
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดกลางเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก มีอายุกว่า 400 ปี อีกทั้งยังเป็น ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางสมาธิ ศิลปะขอม หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ไม่มีฐาน หล่อด้วยทองสำริด ทรงเทริดยอดชฎา ดูน่าเกรงขาม เข้มขลัง งดงามมาก เป็นพระพุทธรูปที่คนเพชรบูรณ์ เชื่อกันว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทานให้แก่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเมื่อครั้งที่พ่อขุนผาเมืองทรงอภิเษกกับพระราชธิดา คือ พระนางสิงขรมหาเทวี ภายในวัดไตรภูมิยังมีเจดีย์ ยอดปรางค์ เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองสูงประมาณ 9 เมตร และมีความยาวรอบฐาน 9 เมตร ในอดีตท่าน้ำหน้า วัดไตรภูมิยังเป็นท่าน้ำที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของตลาดเมืองเพชรบูรณ์ เป็นท่าจอดเรือกระแซงบรรทุกสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันมาแต่โบราณกาล
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :472