หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์" (Hall of Phetchabun Long Boat Exhibition and Storage)
หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์" (Hall of Phetchabun Long Boat Exhibition and Storage)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์" (Hall of Phetchabun Long Boat Exhibition and Storage)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056725558
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์" (Hall of Phetchabun Long Boat Exhibition and Storage) ที่ หนองนารี รวบรวมและจัดแสดงเรือยาวอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นประเพณีโบราณดั้งเดิมที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน .. ผู้ใหญ่ผู้ชายก็ช่วยกันซ่อมเรือแต่งเรือ ผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ดูแลทำอาหารเลี้ยงดูทีมฝีพาย ผู้ชายวัยรุ่นก็พากันเป็นฝีพายซ้อมเรือ ลงแข่งเรือ ส่วนผู้หญิงวัยรุ่นก็เป็นกองเชียร์ เด็ก ๆ ก็ได้เห็นได้ร่วมกิจกรรมอันจะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต .. จึงนับว่า เรือยาวประจำชุมชนหมู่บ้าน สามารถทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คน มีจุดรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีได้เป็นอย่างดี เรือยาวสมัยก่อน จะขุดจากขอนไม้ทั้งต้น เช่น ไม้ตะเคียน จึงมีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางประจำเรือแต่ละลำที่มีความชอบไม่เหมือนกัน ซึ่งทีมงานดูแลเรือจะต้องทำให้ถูกต้อง เป็นที่น่าเสียดายที่ ในเวลาต่อมา การใช้เรือยาวที่ขุดจากขอนไม้ทั้งต้นนั้น เวลาใช้ลงแข่งขัน จะมีน้ำหนักมาก ทำให้การพายแข่งขันจึงไม่อาจสู้กับเรือรุ่นใหม่ ๆ ที่ใช้ไม้เป็นชิ้น ๆ ประกอบขึ้นมาได้ .. เรือขุดจึงเริ่มเสื่อมความนิยมไป หอนิทรรศการและจัดเก็บเรือยาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งนี้ จึงสร้างขึ้นมาไว้ที่หนองนารี เพื่อมีวัตถุประสงค์ ที่จะรวบรวม เก็บรักษาและบันทึกประวัติเรื่องราวของเรือยาวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมิให้ถูกลืมเลือนและสูญสลายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าประเพณีความเชื่อในอดีตของเรา และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย วิศัลย์ โฆษิตานนท์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :404