หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > ท่าลี่ > แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042870759
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรย์ของจังหวัดเลย
การเดินทาง :  ถนนเส้นท่าลี่ - ภูเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :289