สะพานจุลจอมเกล้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานจุลจอมเกล้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนพุนพิน-หนองขรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077311074
latitude :  9.11
longitude :  99.22
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :315