พิพิธเมืองคนดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธเมืองคนดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เชิงสะพานจุลจอมเกล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077311074
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :284