วัดเกาะธรรมประธีป

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะธรรมประธีป
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนธรรมประธีป
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077311074
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  1
การเดินทาง :  1

จำนวนผู้เข้าชม :278