สำนักสงฆ์เขาพนมวัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์เขาพนมวัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  สำนักสงฆ์เขาพนมวัง หมู่ที่ 6 บ้านในเกาะ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077379929
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สำนักสงฆ์เขาพนมวัง หมู่ที่ 6 บ้านในเกาะ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในถ้ำมีลักษณะสวยงามมาก มีหินงอกหินย้อยแบ่งเป็นห้อง ตามธรรมชาติ ได้การอนุรักษ์และดูแลจากราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  ใช้ ถนนหมายเลข 4015, ถนน นครศรีธรรมราช - สุราษธานี/ถนน สุราษธานี - นครศรีธรรมราช และ ถนนหมายเลข 4010 ไปทาง ทางหลวงชนบท สฏ. 3114 มุ่งไป ตำบล กรูด 1 ชม. 52 นาที (127 กม.) เดินทางต่อไปบน ทางหลวงชนบท สฏ. 3114 ไปยังจุดหมายของคุณ หมู่ที่ 6 บ้านในเกาะ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :306