แม่น้ำสาละวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แม่น้ำสาละวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  052044000
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แม่น้ำสาละวิน
การเดินทาง :  เดินทางโดยเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :169