บ้านแพ บ้านสบเมย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านแพ บ้านสบเมย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านสบเมย หมู่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  052044000
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านแพ บ้านสบเมย
การเดินทาง :  การเดินทางได้โดยเรือและรถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :168