ห้องสมุดมีชีวิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้องสมุดมีชีวิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038467031
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ห้องสมุดมีชีวิต สามารถมาศึกษา ค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
การเดินทาง :  ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จำนวนผู้เข้าชม :465