สวนสมุนไพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมุนไพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านท่าค้อเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042532567
latitude :  17.32
longitude :  104.80
รายละเอียด :  สวนสาธารณะ มีสมุนไพรพื้นบ้าน
การเดินทาง :  รถโดยสาร

จำนวนผู้เข้าชม :380